Servicomex

Contacte

Contacti amb nosaltres en cas de qualsevol dubte o aclariment

*Nom
*Empresa
* e-mail o telèfon
Formuli aquí la seva consulta
Desitjo rebre informació de:
Si necessita informació de més d'un servei especifiqui-ho a la zona de consulta.
¿Com va coneixer la nostra web?

Altres, especificar:


 

Política sobre dades de caràcter personal
En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SERVICOMEX l'informa que les dades aquí recollides seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades personals amb finalitats comercials i promocionals que puguin ser del seu interès i sempre en relació amb l'activitat de SERVICOMEX, el responsable de la qual és Gest & Sop Barcelona, S.L. (SERVICOMEX), amb domicili al carrer Pau Clarís nº 162 4º 1ª 08037 de Barcelona. SERVICOMEX li garanteix l'exercici gratuït dels seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades que figurin en el mateix, podent dirigir-se per això a l'adreça a dalt indicada.